Skyltar

En skylt eller informationsbärare bär ett informativt budskap och tillverkas i olika form, tjocklek, storlek och material. Vi producerar allt från små maskinskyltar till industrin till stora logotypskyltar i plast och metall. Materialet väljs efter miljön där skylten skall monteras.

Oavsett miljö så har vi lösningen!

Vår största produkt är anodiserad aluminium med infärgat tryck där vi har hela förädlingsprocessen i huset vilket ger oss kontroll över kvalitets-, leverans- och miljösäkring.

skyltar small

Behöver du hjälp med din beställning?

Tänk på var och på vilket underlag din informationsbärare ska sitta innan du beställer. Kontakta oss för att få mer information eller besök våra hjälpsidor där du får tips och råd om material och underlag.