Kvalitets & Miljöpolicy

Vi på SMF-Skylt skall vid varje tillfälle eftersträva nöjda kunder genom att leverera informationsbärare i tiden.

SMF-Skylt:s anställda är utbildade och engagerade i kvalitets- och miljöarbete.

Vi arbetar inom givna ekonomiska ramar med ständiga systematiska förbättringar på alla nivåer i organisationen för att utveckla SMF-Skylt.

SMF-Skylt:s anställda är engagerade vid fastställande av alla våra mål och arbetar med att uppnå dessa och ställa upp nya för att möta morgondagens krav från våra kunder.

Vi på SMF-Skylt

  • Strävar mot noll fel
  • Arbetar för minsta möjliga miljöpåverkan
  • Arbetar för att reducera resursförbrukningen.
  • Arbetar för att förebygga risker för miljöincidenter.
  • Tar hänsyn till miljöaspekter vid utveckling, inköp, nyinvestering och produktion, så att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår.
  • Informerar kunder, leverantörer och övriga intressenter om vårt miljöarbete.
  • Känner "kontakt med kund" och göra vårt yttersta för att externa och interna kunder alltid får minst det de förväntar av oss.
  • Ser lagstiftning och tillståndsvillkor som våra minimikrav.

Behöver du hjälp med din beställning?

Tänk på var och på vilket underlag din informationsbärare ska sitta innan du beställer. Kontakta oss för att få mer information eller besök våra hjälpsidor där du får tips och råd om material och underlag.